Od Prezesa Instytutu Staszica

Dziękuję! (…) Właśnie teraz użyłabym tego nadzwyczajnego „Dziękuję” i wypowiedziałabym je do wszystkich, którzy odpowiadając na zaproszenie Instytutu Staszica, którym kieruję, nadesłali prace na organizowany przez nas Konkurs „Stąd jestem”. Wypowiedziałabym je dlatego, że czytanie konkursowych opowiadań było dla mnie doświadczeniem głębokim, pięknym, prawdziwie wzruszającym, a nade wszystko chyba – pouczającym! (…) w przeciągu tych […]

Wyniki Konkursu „Stąd Jestem”

Lista laureatów  I MIEJSCE Pan Stanisław Wawrzyszkiewicz, za pracę pt. „Józek” II MIEJSCE Pan Jan Boned Zys, za pracę pt. „Stąd jestem!” III MIEJSCE (Ex aequo) Pani Martyna Banaszak, za pracę pt. „Obce dzieci. Zawodowa rodzina zastępcza od środka” Pani Dorota Dąbrowska-Dantzer, za pracę pt. „Ogród wspomnień mojej Babci, Dorothy Dantzer” Pan Dominik Nogala, za pracę […]