Wyniki Konkursu „Stąd Jestem”


Lista laureatów 

I MIEJSCE

Pan Stanisław Wawrzyszkiewicz, za pracę pt. „Józek”

II MIEJSCE

Pan Jan Boned Zys, za pracę pt. „Stąd jestem!”

III MIEJSCE (Ex aequo)

Pani Martyna Banaszak, za pracę pt. „Obce dzieci. Zawodowa rodzina zastępcza od środka”

Pani Dorota Dąbrowska-Dantzer, za pracę pt. „Ogród wspomnień mojej Babci, Dorothy Dantzer”

Pan Dominik Nogala, za pracę pt. „Tereska”

Pani Anna Rutkowska, za pracę pt. „Stąd jestem”

Pan Carlos Boned Zys, za pracę pt. „Stąd jestem!”

Pan Michał Knopik, za pracę pt. „O Zofii i Tadeuszu, czyli o moich korzeniach”

Pan Konrad Zaleski, za pracę pt. „Józef Bazan – mój pradziadek”

POZAKONKURSOWE WYRÓŻNIENIE JURY INSTYTUTU STASZICA

Pan Eryk Błaszak, za pracę pt. „Józefa Błaszaka świadectwo”

POZAKONKURSOWE WYRÓŻNIENIE PREZES INSTYTUTU STASZICA

Pani Maria Wilgus, za pracę pt. „Wspomnienie o Eugeniuszu Wróblu”

Prace laureatów Konkursu „Stąd jestem”

Wysłuchaj prac Laureatów konkursu

Konferencja „Stąd jestem – ogłoszenie laureatów Konkursu

Podziękowania Laureatów – video

Udostępnij