Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Dziękujemy za liczne prace. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach najpóźniej 31 października.

Udostępnij